nasz patron

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Paweł II

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadra wychowawcza

Kadra naszej placówki składa się z pracowników administracyjnych i obsługi oraz pracowników pedagogicznych.

Dyrektorem Domu Dziecka w Wojsławicach jest mgr Monika Walczak.

Pani dyrektor ukończyła studia wyższe na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim, jak również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania polityką społeczną na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez wiele lat pełniła funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli wspierając rodziny w sprawach opiekuńczych.
W naszym Domu jest zatrudnionych 3 pracowników, którzy odpowiadają za sprawy administracyjne i obsługę placówki.
Pani Agnieszka Mirowska pełni funkcję głównego księgowego. To na niej spoczywa odpowiedzialność za finanse i utrzymanie naszego Domu. Pani Agnieszka pilnuje naszego budżetu, jak „oka w głowie”.
Pani Monika Szumacher zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta czuwa nad całością spraw kadrowych, administracyjnych i księgowych. Prowadzi sekretariat Domu Dziecka i wspiera pracę głównego księgowego. Czuwa nad prawidłowością podpisywanych umów i zamówień. Cechuje ją punktualność, terminowość i odpowiedzialność we wszystkim co robi.
Za czystość i porządek oraz miły wystrój naszego Domu odpowiada pani Ewa Ślązak. Z racji wykonywania pracy w Domu Dziecka, podobnie jak wychowawca uczy dzieci utrzymywania higieny, dba o wyposażenie w środki higieniczne, pościel i ręczniki. Uczy też dzieci czynności dnia codziennego: obsługi pralki, żelazka i utrzymania porządków w pokojach.

Kadra pedagogiczna:

Pracownicy pedagogiczni Domu Dziecka w Wojsławicach to osoby wykształcone w kierunku opieki nad dzieckiem, z szerokim wachlarzem doświadczeń, cały czas doskonalące swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w warsztatach pedagogicznych, szkoleniach i kursach podnoszących ich kompetencje. Ciągła praca kadry pedagogicznej nad rozwijaniem swoich umiejętności oraz otwartość na innowacje pedagogiczne pomaga w lepszym funkcjonowaniu i organizacji pracy w Domu Dziecka.

mgr Agnieszka Ciesielska – pedagog

Pani Agnieszka posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem oraz kursy kwalifikacyjne z Treningu Zastępowania Agresji i Szkoły dla rodziców i wychowawców.
Pani Agnieszka to pomysłowy i wszechstronny pedagog, o bogatym doświadczeniu w pracy z dziećmi. Panią Agnieszkę cechuje spokój ducha i anielska cierpliwość. Daje dzieciom dużo swobody i dba, aby ich rozwój edukacyjny przebiegał prawidłowo. Ściśle współpracuje z pedagogami szkolnymi i wychowawcami szkół, do których uczęszczają nasze dzieci. Motywuje dzieci do wytężonej pracy w myśl zasady „chcieć to móc”.

mgr Ilona Kamińska – psycholog

Pani Ilona ukończyła studia psychologiczne w zakresie psychologii rozwoju i edukacji na Uniwersytecie Łódzkim. Jej pozytywne nastawienie do pracy i empatia sprawia, że w oczach dzieci i ich rodziców jest zaufanym i doświadczonym psychologiem. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Jest osobą godną zaufania i świadomą odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa. W pracy z dziećmi wspiera pracę wychowawczą kadry pedagogicznej.

Monika Fendor – pracownik socjalny

Pani Monika ukończyła Pracę socjalną na Kierunku Pedagogika. W naszym Domu jest osobą odpowiedzialna za podtrzymywanie więzi z rodziną biologiczną. Dzięki niej dzieci mają kontakt z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Wspiera rodziców w dążeniu do poprawy sytuacji rodzinnej i materialnej. Ściśle współpracuje z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi sprawującymi pieczę nad rodzinami naszych dzieci. Cechuje ją wysoka kultura osobista i wrażliwość emocjonalna, dlatego tak łatwo zjednuje sobie sympatię rodzin naszych dzieci. Potrafi je zrozumieć, wysłuchać i co najważniejsze pomóc im.
Do jej obowiązków należy również dbanie o sytuację zdrowotną dzieci. Realizuje programy zdrowotne z profilaktyki stomatologicznej i ortodontycznej oraz wad postawy. Na bieżąco czuwa nad stanem zdrowia naszych dzieci. Współpracuje ze specjalistami z dziedziny psychiatrii, kardiologii i rehabilitacji.

mgr Magdalena Żóraw –starszy wychowawca

Pani Magda jest wieloletnim pedagogiem naszej placówki. Pozostaje z nami od początków jej powstania. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo-resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia. Liczne kursy kwalifikacyjne dają jej solidne podstawy do wykonywania pracy wychowawcy. Pani Magda jest opiekunem samorządu wychowanków. Wspólnie z dziećmi opracowuje regulaminy i sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem. Organizuje i przydziela dyżury w placówce tak, aby każde dziecko czuło się odpowiedzialne za nasz Dom. Pani Magda jest opiekuńczą i serdeczna osobą, na której można polegać w każdej sytuacji.

mgr Nina Chlebowska –starszy wychowawca

Pani Nina jest osobą kompetentną i odpowiedzialną. Każdego dnia dba o bezpieczeństwo dzieci oraz ich dobre samopoczucie. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z Treningu Zastępowania Agresji. Na zajęciach uczy dzieci prawidłowego reagowania na różne sytuacje, jak również sama w nich współuczestniczy, dając dzieciom gwarancję bezpieczeństwa psychicznego
i  fizycznego. Jest pasjonatką natury. Piękna i zadbana zieleń wokół placówki jest jej dziełem. Dzieci pod jej czujnym okiem uczą się pielęgnacji roślin, sadzenia różnych odmian kwiatów i krzewów. Dbają o nawożenie i koszenie trawnika, aby nadać otoczeniu naszej placówki reprezentacyjny charakter.

 

mgr Justyna Czupryniak –starszy wychowawca

Pani Justyna ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem oraz kursy doskonalące z zakresu Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. Dzięki braku rutyny i schematyzmu myślenia pani Justyna znalazła w sobie inspirację do aktywnej, zaangażowanej i odpowiedzialnej pracy. W swojej pracy wychowawczej wykazuje się dużym profesjonalizmem, zwłaszcza w prowadzeniu zajęć usprawniających rozwój psychoruchowy dziecka. Jej wielką zaletą jest kreatywność, ma świetny kontakt z dziećmi i potrafi ich zarazić swoją pasją i optymizmem. Dodatkowe umiejętności szycia i dobierania kolorów, wykorzystuje przy dekoracji pokoików dzieci.

mgr Alina Stańczak – starszy wychowawca

Pani Alina posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Jej wieloletnie doświadczenie w pracy pozwala na odpowiedni dobór metod, pomocy i materiałów dydaktycznych w celu optymalnego wspomagania rozwoju dzieci. Jest osoba ciepłą i wyrozumiałą, dbającą o potrzeby dzieci. Na terenie placówki prowadzi zajęcia manualne – nauka Decoupage oraz plastyczne. Zajęcia z panią Aliną pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Pani Alina ma dar pobudzania wyobraźni i fantazji twórczej dziecka. Ciepłe i życzliwe podejście do naszych dzieci sprawia, że czują się w placówce jak w prawdziwym domu.

mgr Marlena Hryniuk – starszy wychowawca

Pani Marlena Hryniuk ukończyła studia wyższe magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Pani Marlena jest ciepłą osobą, przepełniona miłością do dzieci, co też wykorzystuje w swojej codziennej pracy z nimi. Daje to wielką satysfakcję dzieciom i ich rodzinom, z którymi utrzymuje stały kontakt. Wykształcenie z dziedziny bibliotekoznawstwa przekłada się na tematykę zajęć prowadzonych dla dzieci w placówce. Pasją do lektury zaraża dzieci podczas zajęć z biblioterapii. Potrafi sprawić, że lektura nie jest przykrym obowiązkiem, ale wielką przygodą.

mgr Dominika Sulińska – młodszy  wychowawca

Pani Dominika ukończyła studia psychologiczne.  W naszym Domu prowadzi zajęcia terapeutyczne. Pod jej okiem dzieci korzystają również z pracowni komputerowej ucząc się bezpiecznego korzystania z Internetu.  Panią Dominikę cechuje duży profesjonalizm w tym co robi.

mgr Wioletta Sowała – młodszy wychowawca

Pani Wiola ukończyła studia pedagogiczne. W naszym Domu prowadzi zajęcia kulinarne. Ma pod stałą opieką grupę najmłodszych dzieci. W wolnym czasie przygrywa na gitarze, umilając dzieciom dzień.

lic. Monika Stefaniak – młodszy wychowawca

Pani Monika ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z elementami socjoterapii. W naszym Domu opiekuje się sprzętem sportowym i dba o aktywny wypoczynek wychowanków.