nasz patron

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Paweł II

Biuletyn Informacji Publicznej

Metoda Ruchu Rozwijającego

 

Najmłodsi podopieczni naszej placówki bardzo chętnie biorą udział w ćwiczeniach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe; ułatwiają one nawiązywanie kontaktów i uczą empatii. Bardzo ważnym walorem metody Weroniki Sherborne jest to, że w atmosferze radosnej zabawy umożliwia ona dzieciom zaspokajanie potrzeb psychicznych, społecznych i poznawczych.

 

Więcej w galerii