nasz patron

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Paweł II

Biuletyn Informacji Publicznej

Podziękowanie

 

 

Drodzy Darczyńcy!

Kochani Przyjaciele !

W imieniu własnym oraz wychowanków Domu Dziecka w Wojsławicach pragnę złożyć płynące z głębi serca, serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe

i przekazane dary rzeczowe dla naszych dzieci.

W tak trudnych czasach, kiedy na co dzień często spotykamy się

z brakiem wrażliwości na drugiego człowieka, Wasza pomoc i bezinteresowność stanowi przykład godny do naśladowania.

Dzięki wrażliwości i ofiarności ludzi WIELKIEGO SERCA,

do których Was zaliczamy, dzieci nie mające na co dzień zbyt wielu powodów

do radości mogą uwierzyć w marzenia.

Żywimy głębokie przekonanie, iż niedaleka przyszłość przyniesie jeszcze wiele okazji do dalszych kontaktów i wspólnych działań dla dobra dziecka.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za okazane serce.

 

Z wyrazami szacunku

Monika Walczak

Dyrektor Domu Dziecka

w Wojsławicach