nasz patron

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Paweł II

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze projekty

 

IV etap projektu “Korepetycje”

Zakończył się kolejny etap projektu edukacyjnego “Korepetycje”, który trwał od października 2014 do stycznia 2015. Projekt ten był w całości finansowany przez firmę Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W tej edycji projektu udział wzięło 12 wychowanków, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach celem nadrobienia zaległości w nauce. Łącznie wychowankowie nadrabiali zaległości z 7 przedmiotów.

Największe trudności naszym wychowankom sprawiają przedmioty ścisłe oraz języki obce, stąd najwięcej godzin poświęconych było nauce z tych właśnie przedmiotów.

Czwarta edycja jest kontynuacją projektu udzielania zwiększonej pomocy dzieciom w nauce, z uwagi na duże problemy z opanowaniem materiału szkolnego. Indywidualny czas poświęcony każdemu dziecku rozbudza motywację do działania i zainteresowanie przedmiotem.

Wychowankowie bardzo sumiennie podeszli do swoich obowiązków. W okresie realizacji projektu dzieci były punktualne i zawsze przygotowane do zajęć. Podczas zajęć wykazywały się zaangażowaniem i kreatywnością.

Za wsparcie, jakie firma Ipsen Poland Sp. z o.o. udziela naszym wychowankom, składamy serdeczne podziękowania.

 

III etap projektu “Korepetycje”

W okresie marzec – czerwiec 2014r wychowankowie naszej placówki mogli uczestniczyć w III już edycji projektu edukacyjnego pn. „Korepetycje”, który był w całości finansowany przez Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma przeznaczyła na ten cel kwotę 20.000,00 zł.

Udział w korepetycjach pozwolił naszym podopiecznym uzupełnić i utrwalić wiedzę z danego przedmiotu, jak i rzetelnie przygotować się do ważnych egzaminów. Dzięki temu jedna z naszych wychowanek pozytywnie zdała egzaminy maturalne i może kontynuować swoją edukację na wybranym przez siebie kierunku.
W tej edycji projektu udział wzięło 10 wychowanków uczestniczących w korepetycjach z 7 przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka, chemia i fizyka. Sumienne podejście do zajęć oraz zaangażowanie przełożyło się na pozytywne oceny w szkole.

Składamy serdeczne podziękowanie firmie Ipsen Poland Sp. z o.o., która obdarzając nas już po raz trzeci zaufaniem daje nadzieję naszym wychowankom na lepszy start w dorosłe życie.

 

II etap projektu “Korepetycje”

Zakończył się II etap projektu edukacyjnego pn. „Korepetycje”, który był realizowany przez  wychowanków naszej placówki w okresie: wrzesień 2013 – luty 2014r. Projekt w którym wychowankowie mieli możliwość nadrobić zaległości w nauce w całości finansowany był przez firmę IPSEN POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W II edycji projektu edukacyjnego wzięło udział 7 wychowanków, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w dodatkowych zajęciach celem nadrobienia swoich zaległości. Łącznie wychowankowie nadrabiali zaległości z 4 przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz matematyki. Jedna z osób miała możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego.
Na realizację II edycji projektu pn. „Korepetycje”  firma Ipsen Poland Sp. z o. o.,  przekazała kwotę 20.000,00 zł.

Firma Ipsen Poland Sp. z o. o. już po raz drugi obdarzyła nas ogromnym zaufaniem, otwierając przed nami możliwości skuteczniejszej pomocy  dzieciom. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Pawła Ciąpały – Dyrektora Generalnego Ipsen Poland  oraz do Pani Katarzyny Witak-Pamięta – koordynatora projektu z ramienia firmy Ipsen Poland.  Dzięki Państwu rośniemy w siłę.

 

Projekt “Korepetycje”

Od stycznia 2013 r. Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Wojsławicach realizuje projekt edukacyjny pn. „Korepetycje”, który jest w całości finansowany przez Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ipsen Poland od początku istnienia aktywnie angażuje się w działalność charytatywną
i sponsoringową. W ramach swojej działalności realizuje projekty wspierające dzieci wychowujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2013 roku sfinansował w całości projekt edukacyjny pn. Korepetycje, który umożliwił naszym dzieciom uczestniczenie w korepetycjach z języka polskiego i języków obcych, takich jak język angielski i język rosyjski, oraz przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka.

Pomysł na realizację projektu zrodził się z potrzeby zwiększenia pomocy dzieciom w nauce. Dzieci umieszczane w placówce przeważnie mają duże zaległości w nauce szkolnej. Brak prawidłowej opieki i nadzoru ze strony dorosłych w środowisku rodzinnym sprawiły, że dzieci opuszczały zajęcia szkolne, nie odrabiały prac domowych co powodowało narastanie zaległości w nauce. Towarzyszyła temu procesowi również zbyt niska motywacja do realizacji obowiązku szkolnego i otrzymywanie wielu niedostatecznych ocen.

Podczas pobytu w placówce, dzieci nie opuszczają zajęć lekcyjnych, jednak na ich słabe wyniki w nauce mają wpływ wcześniejsze zaległości i braki w wiedzy. Pomoc wychowawcza i pedagogiczna placówki skupia się na bieżącym materiale dydaktycznym, natomiast pomoc korepetytorów z konkretnych dziedzin skupiła się na poznaniu i utrwaleniu podstaw wiedzy z danego przedmiotu.

W projekcie edukacyjnym pn. Korepetycje wzięło do tej pory udział 17 wychowanków.

Pierwsza część projektu zakończyła się w czerwcu r. Wzięło w niej udział 8 wychowanków. Dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach edukacyjnych celem nadrobienia zaległości szkolnych. Jedna z osób miała możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego, który otworzył jej drogę do podjęcia nauki na studiach wyższych. Obecnie nasza wychowanka jest studentką studiów wyższych w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Została również przyjęta na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Możliwość kontynuowania nauki na wymarzonej uczelni, w tym przypadku na uczelni wojskowej to zasługa ciężkiej pracy i uporu w dążeniu do realizacji celów życiowych.

Uczestnicząc w projekcie pn. Korepetycje wychowankowie bardzo sumiennie podchodzą do swoich obowiązków. W okresie realizacji I części projektu dzieci były punktualne i zawsze przygotowane do zajęć. Podczas zajęć edukacyjnych wykazały się zaangażowaniem i kreatywnością. Dodatkowa pomoc w nauce pozwoliła uwierzyć im we własne umiejętności, co przełożyło się na pozytywne oceny w szkole. W chwili obecnej realizujemy drugą część projektu który potrwa do lutego 2014 roku.

Firma Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie reprezentowana przez dyrektora pana Pawła Ciąpałę oraz opiekuna projektu panią Katarzynę Witak – Pamięta przeznaczyła na realizacje projektu kwotę 39.200,00 zł i przede wszystkim, obdarzyła nas ogromnym zaufaniem, otworzyła przed nami nowe możliwości skuteczniejszej pomocy naszym dzieciom. Za to wsparcie jesteśmy ogromnie wdzięczni.